Συνεργάτης – Μπεγνής – Catering

Δεν υπάρχει υψηλή γαστρονομία χωρίς την ποιότητα των πρώτων υλών και την προσεγμένη παραγωγή. Αυτό είναι κάτι που στην Μπεγνής Catering γνωρίζουν πολύ καλά και φροντίζουν ώστε να υλοποιούν στο ακέραιο. Γι’ αυτό έχουν δημιουργήσει μία απολύτως ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής των εδεσμάτων τους, καθώς και ένα εσωτερικό τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, αρμόδιο για την εξέταση και επίβλεψη όλων των σταδίων της διαδικασίας.